Надежда и домове за децата – клон България подкрепя децата да остават в биологичните си семейства

  

На 20 февруари, 2018 г. в Областна администрация Бургас бе проведено петнадесетото заседание за работа по случаи на  Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца. Още в началото г-жа Турманова, зам. областен управител  изрази задоволство и благодарност от организираната за втора поредна година дарителската кампания под надслов „Елха на доброто“ по повод Коледа и Нова година, под елхата в областна администрация. Бяха събрани около 100 пакета  с продукти, дрехи и обувки за децата и семействата, с които работим през годината и предоставени на семействата .

В дневния ред на заседанието бяха обсъдени 2 случая на деца в риск от изоставяне по предложение на началниците на ОЗД гр. Царево и гр. Карнобат.  По първия случай, след доклада на социалния работник и очертаване на проблемите по случая, предвид изключително трудната социална картина в семейството с 3 деца   ще се наложи детето да се настани в приемно семейство , а по втория от името на ОКМД ще се изпрати писмо до ДМСДГ Бургас за  настаняване на дете над 3 години в ЦНСТ за деца с увреждания в гр. Карнобат, така детето ще бъде в близост до родителите си.

В заседанието участваха 24  представители на институции, членове на Областен координационен механизъм, ангажирани за работа с деца в риск на общинско и областно ниво. Регионалния координатор по проект „Приеми ме” информира членовете на ОКМД за състоянието на приемната грижа в областта, а членове на ОКМД поставиха въпроса за необходимостта от приемни семейства на деца от 0 до 3 години, каквито до този момент липсват и това затруднява работата на отделите за закрила на детето в  работата по случаи на деца в риск от изоставяне. В края на работната среща Началниците на ОЗД Бургас и Созопол изразиха своята благодарност за изключително бързата, адекватна реакция и съдействие от регионалния координатор на Надежда и домове за децата – Евгения Месерджиева, която  в първия случай доведе до задържане на 2 деца на 2 и 3 години в биологичното им семейство, а във втория е оказана медицинска помощ на дете от гр. Созопол в Пловдив, а там майката е подкрепена и подпомогната от Кремена Стоянова, национален експерт детски политики в НДД. Това е доказателство, че професионалната мрежа на „Надежда и домове за децата – клон България“ работи ефективно в полза на нуждаещите се деца и семейства.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в