„Надежда и домове за децата“- клон България подкрепя децата и семействата в риск, но същевременно изисква и активност от страна на семействата

3На 17.10.2016г. в заседателната зала на областна администрация и.д. областен управител на област Враца проведе съвместно заседание на областния координационен механизъм по деинституционализация и звеното за мониторинг и оценка на стратегията за социални услуги 2016- 2020 година.

Присъстваха директори и началници на отдели в ДСП в областта, началник отдели “Закрила на детето“, заместник кметове, началници на отдели на общини, заместник-директор на РЗИ, експерти от РИО и ДАЗД.

Регионалният координатор на „Надежда и домове за децата“ Маргарита Андреевска представи своята работа в съответствие с политиката за закрила на детето на организацията. „Надежда и домове за децата“- клон България подкрепя децата и семействата в риск, но същевременно изисква и активност от страна на семействата, като по този начин ги превръща в пълноценни партньори.

4Представени бяха стъпки при осъществяване на модела на активна семейна подкрепа: подписан меморандум с областна администрация Враца; активна екипна  работа с ОЗД в областта по случаи на превенция и реинтеграция; подписан меморандум с общинска администрация Враца.

Разгледани бяха конкретни случаи на подкрепа:

  • – 3 деца върнати в биологичните семейства от ДМСГД;
  • – 7 деца и техните семейства с риск за изоставяне.
  • – 1 дете настанено в приемно семейство, за да не е в институционализация
  • – 2 деца с увреждания извън целевата група ( деца от 0 до 3 години)

Някои от присъстващите прегърнаха идеята да се включат в дарителски акции, инициирани  от „Надежда и домове за децата – клон България“.

 

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в