Надежда и домове за децата – клон България постави във фокуса политиката си за защита

На 13 декември 2018 г. във Велинград екипът на „Надежда и домве за децата – клон България“ участва в надграждаща обучителна сесия, посветена на темите за защитата и участието в организацията. Сесията беше част от глобалната инициатива за надграждане на знанията и повишаване на ангажираността на всички служители за изграждане на общо разбиране по отношение на защитата и за създаване на позитивна култура на защита в рамките на организацията.  Сесията беше водена от Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ и Ива Николова, програмен координатор и отговорно лице по защитата, които представиха глобалната й цел – да преразгледа политиката си за защита в контекста на настъпилата криза в хуманитарния сектор и да укрепи структурите и механизмите си за сигнализиране, за да гарантира, че служителите, децата, семействата и членовете на общността се чувстват и са сигурни, че могат да повдигат и обсъждат своите притеснения, без да се страхуват от отрицателни последици и с увереност, че на техните оплаквания ще бъдe реагирано по  своевременен, прозрачен и ефективен начин, който поставя в центъра тяхното благосъстояние. Специално внимание беше отделено на минималните стандарти за защита, на които трябва да отговарят неправителствените организации и техните партньори. В малки групи, служителите на „Надежда и домове за децата – клон България“ обсъдиха как можем най-ефективно да укрепим организационния си капацитет и да улесним механизмите за сигнализиране, идентифицираха силните страни и областите, които се нуждаят от укрепване по отношение на защитата, споделиха идеите си за бъдещото развитие на програмата за детско и младежко участие.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в