„Надежда и домове за децата- клон България“ представи силата на партньорството при работа със семейства

 

На 28.02.2018г. в заседателната зала на Областна администрация Враца се проведе съвместно заседание на Звеното за мониторинг и оценка на ОСРСУ 2016-2020 година и Областния координационен механизъм по деинституционализация.

Заседанието бе открито  и председателствано от Мирослав Комитски – заместник-областен управител на област Враца.

На срещата присъстваха директорът на РДСП Враца, директори на ДСП от областта,   зам. директорът на РЗИ, управителят на КСУДС – Роман, Началник отдел “Закрила на детето“- Враца, експерти, работещи по проекти на АСП, експерти от РУО, РЗИ, областна администрация Враца, представител на ОД на МВР Враца и управителя на фондация “Бъдеще и надежда“- Мездра.

Маргарита Андреевска, координатор  на „Надежда и домове за децата- клон България“ за област Враца представи случай на две деца – близнаци, реинтегрирани от ДМСГД в биологичното семейство.

Разказана бе историята на семейство, чиито деца са попаднали в институция в момент на криза, на семейство, което се изправя пред предизвикателствата, затрудненията и страховете си, за да върне своите децата в грижовна, стабилна и приятна семейна среда. Емоционалният разказ започна с представяне на взаимодействието между „Надежда и домове за децата“, Началник отдел “Закрила на детето“ и семейството. Проследено беше развитието на децата от деня на излизане от ДМСГД. Направена е оценка на условия за живот в семейната среда, семейните и социални взаимоотношения, поведението на децата, здравословното състояние и икономика на домакинството до момента. Благодарение на адекватната и навременна подкрепа от страна на „Надежда и домове за децата“  набелязаните цели се постигат една след друга. Майката, която в началото е обзета  от мисълта, че е загубила децата си, вече много по-често се усмихва и е уверена в успеха при отглеждане на близнаците. Разказът включи и ангажираността на РУО Враца и местен директор на детска градина, който дарява напълно оборудвани легла за децата.

Присъстващите усетиха силата на партньорството в този конкретен казус. Всички те се чувстват горди от постигнатото на територията на област Враца във връзка с процеса на деинституционализация.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в