Надежда и вяра в доброто

В едно село на община Септември, сред красива природа, при улици и къщи, които имат нужда от вдъхване на живот и надежда, се срещаме с деветнадесет годишна майка и нейното осемчленно семейство. Постъпил е сигнал в ОЗД –град Септември за двегодишно дете с опасност за здравето поради лоши битови условия. Пристигаме заедно с екип от специалисти, които да се срещнат със семейството за да се направи план за бързо решаване на проблема. Това е начина на работа на „Надежда и домове за децата-клон България“. Нашето посещение ни запознава с една полусрутена постройка от две стаи и семейство, което няма средства и умения да се справи с проблемите. Повечето семейства, които неглижират  живота и здравето на децата си са с непостоянни доходи и им липсват социални умения. Направихме и среща с кмета на селото за оказване на съдействие и ангажиране за алтернативни решения. Кметството нямат възможност да намерят подслон за семейството, но направиха количествено-стойностна сметка за ремонта на жилището. Поради високата цена, заедно със семейството се взе решение да се търсят временни решения. Съдействахме и със средства за еднократна помощ от АСП се закупи фургон. Фургонът беше безплатно транспортиран до селото. Ние закупихме легло и печка за фургона. През месец януари 2015г. предстои подаване на нова молба за отпускане на месечна помощ по чл.9 от ППЗСП.

 След успешно прилагане на модела за „АКТИВНА подкрепа“ на „Надежда и домове за децата“ се постигнаха следните резултати:

  • Едно дете на две години живее в една безопасна среда.
  • Осем членно семейство ще продължи да е заедно, но вече има постоянно трудово ангажиран член. Имат постоянни доходи и ресурс за справяне при трудни ситуации.
  • Ангажирани бяха местните власти и частен бизнес, което спомага за трайното решаване на проблема.

Най-важното е, че едно дете ще расте в любяща среда, а едно семейство ще продължи да вярва в доброто.

Продължаваме да следим развитието на детето.

Прочетете още ...

„Надежда и домове за децата”

„Надежда и домове за децата”  е лидер в закриването на институции за деца и заместването им с подкрепящи услуги в общността за децата и техните

Върни се обратно в