Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра за настаняване от семен тип за деца и младежи с увреждания в квартал Надежда в София.

Нашата цел беше да си говорим най-общо за Конвенцията за правата на децата.

Децата с увреждания имат същите права като всички други, включително правото да живеят в семейна среда, правото на образование и здравеопазване и правото да изразяват своето мнение.

Съвместните ни занимания водят до взаимно опознаване и изграждане на емпатия. Всички свободно казваха за какво си мечтаят – „Да има повече празници“, „Да са по цял ден вън на двора“, „Да се срещат с повече хора“ и много други. Детските мечти нямат край и те са голяма движеща сила.

Имат желание да  участват в обичайни детски дейности като игри, ходене на училище, създаване на приятелства, избор на музика и най-вече да бъдат приети със своите специфики.

По време на срещата всички изразиха своите мнения и желания  да се включват във вземането на решения, които ги засягат. Това включва избор на дейности, приятели и начин на живот.

Темата с Правата на децата е сложна, но дава възможност да се търсят решения на проблеми, които са някак малко забелязвани, а имат простички решения.

Децата с увреждания много често са ограничени в изразните си средства и комуникация, но винаги искат да бъдат правилно разбрани. Може би цветята, които рисуват са не само израз на красотата, към която се стремят, но и начин да ни накарат да им помогнем и да отгледаме цяла цветна градина с възможности.

 Тези срещи винаги са ценни защото през тях се създават приятелства, емоционални спомени и добри млади хора. 

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в