Национална конференция на „Надежда и домове за децата – клон България“ “Кураж, почтеност и професионализъм в турбулентни времена“

На 22.06.2017 година се състоя Националната конференция на „Надежда и домове за децата – клон България“ – “Кураж, почтеност и професионализъм в турбулентни времена“.

От 2011г., „Надежда и домове за децата – клон България“ активно се занимава с процеса по деинституционализация на деца от 0-3 г. в България. Мисията на организацията е да бъде катализатор за премахване на институционалната грижа за деца. Чрез провеждането на активна политика по превенция на изоставянето и недопускане настаняването на бебета в специализирани институции, чрез оказването на подкрепа на биологични семейства при реинтеграция на деца от институции и чрез прилагането на системен подход при семейните политики, с цел гарантиране на устойчивост на резултатите, „Надежда и домове за децата – клон България“ гради една нова реалност, в която всяко дете има дом и семейство.

Конференцията бе открита от Георги Симеонов, изпълнителен директор на НДД- клон България, който маркира основните проблеми при процеса на деинституционализазия на деца. Представи моделът на работа в България и основната „тайна“ за успех – правилен подбор на мотивиран и гъвкав екип. Преодоляването на семейни кризи, за да не се изоставят деца е приоритет на всеки член на екипа, които своевременно с партньори по места – ОЗД, общински и области власти и местен бизнес, да направят възможно децата да се отглеждат в семейна среда. Чрез любимите приказни герои, представи детските желания, стремежи, права и отговорностите ни като възрастни.

„Надежда и домове за децата – клон България“ работи активно и е част от „Коалиция 2025“, където съвместно с други водещи НПО организации  участва в провеждане на национални политики, които да гарантират устойчиви модели за развитие на децата в България.

С приз „Професионалист с горещо сърце“, бе награден Jens-Jorgen Pedersen от Фондация „ВЕЛУКС“, които подкрепят деинституционализацията в България и правят възможно много деца да се завърнат в своите семейства или да намерят алтернативна семейна среда.

Приветствия към участниците поднесоха Ева Жечева от името на Омбудсмана на България и Росица Димитрова, зам. министър МТСП и Емил Тодоров, директор на дирекция „Закрила на детето“ в АСП.

Стефан Дарабуш, регионален мениджър за ЦИЕ на „Надежда и домове за децата – Великобритания“ представи глобалното развитие на организацията и подчерта обществените, социални и икономически ползи от това децата да израстват в семейства вместо в институции.

Боряна Климентова, Елена Петкова и Кремена Стоянова запознаха всички присъстващи с работата в Северна и Южна България чрез сбъднатите детски мечти – да не са изоставени, да имат семейство и любяща среда , никога да не са познали живот в институции и да са част от бъдеще с мечти. Една история, представена от координатора в Силистра, накара залата да се просълзи. Това е история на дете с тежки увреждания, оставено за отглеждане в институция. Родителите са го изставили, защото им е било обяснено че няма да се справят с отглеждането му. Нашият координатор им представя снимка на друго дете със същите заболявания, което се отглежда от родителите си и реакцията е мигновена – родителите започват да го посещават, да се справят с лечението и обслужването му и когато вече са уверени, детето е приведено в семейна среда. Увереността и безрезервната подкрепа на екипа на НДД – клон България успява да вдъхне надежда на много семейства, изпаднали в безизходица.

Големи емоции и вълнения предизвикаха децата, представили играта „Семейни войни“, където работещи в системата за закрила на децата трябваше да отгатват отговори, дадени от 40 деца. Един от въпросите бе  „Къде децата се чувстват най-сигурни?“.

Тази игра затрудни участниците и показа по колко  различен начин мислят децата. Тя даде и ясен знак, че е необходимо да се вслушваме в техните желания и  да претворяваме света по тяхна мярка.

Сменят се правителства, променят се нагласи, виждането за бъдеще се променя, но децата очакват от възрастните любов, сигурност, обич, спазване на техните права и поемане на отговорност за добро бъдеще. Това остана и като послание от Конференцията.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в