„Не можем да променим тежката минала съдба на децата, но можем да ги насърчаваме, да ги подкрепям сега“

Като част от поредицата от обучения по програма ИМПАКТ на „Надежда и домове за децата – клон България“, насочена към предотвратяването на проблемно поведение и справянето с кризите на децата и младежите в Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) в цялата страна, в Добрич се проведе следващото от 24 до 26 юли.

Димитринка Григорова – консултант на „Надежда и домове за децата – клон България“ и Елена Петкова – Национален координатор на организацията споделиха експертизата си и практическия си опит с представители – специалисти и управители – от ЦНСТ- та от Варна, Добрич, Тополи, Шумен и Нови пазар.

Както споделиха и самите участници „откраднахме си всичко“ и още в обратните си връзки дават висока оценка на проведеното обучение, особено що се отнася до практическата му насоченост както за работата с нелеката целева група на Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, така и за работата с персонала, която не е по- малко важна.

Обучението беше оценено като изключително мотивиращо, полезно и интересно от специалистите, които имат изключителна нужда от постоянна подкрепа, консултации по конкретни случаи и казуси и търсене на нестандартни решения, тъй като и самите казуси са нестандартни и изискват иновативни подходи и начин на мислене извън рамката.

Обученията по иновативната програма ИМПАКТ продължават и за другите общини в страната доставчици на услугите ЦНСТДМУ през септември.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в