През последните години „Надежда и домове за децата – клон България“ и Лидл България изградиха ползотворно  партньорство за подкрепа на семейства, при които има риск от изоставяне на деца. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на семейни кризи. Децата са най-щастливи от това, че живеят в една по-сигурна среда и заедно с родителите си.

Полученото дарение от текстилни изделия, уреди за дома, детски играчки и спални комплекти ще достигне до деца от София град, София област, Бургас, Видин, Враца, Велико Търново, Кърджали, Хасково, Плевен, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Варна. В разгара на лятото сме насочили усилия да подготвим семействата за предстоящата есен, когато децата тръгват в детски градини и училища. Насочваме дарението сега, за да може през летните месеци да се спестят пари, които семействата ще използват за децата. Живот в сигурна и любяща среда е нашата цел и постоянно търсим партньори за постигането ѝ.

Лидл, благодарим за подкрепата!

 

New donation from Lidl Bulgaria

In recent years, Hope and homes for children – Bulgaria and Lidl Bulgaria have built a fruitful partnership to support families at risk of abandonment. We are very happy that together we manage to find a way to overcome family crises. Children are happiest to live in a safer environment and with their parents.

The donation received from textiles, household appliances, toys and bedroom sets will reach children from Sofia, Sofia region, Burgas, Vidin, Vratsa, Veliko Tarnovo, Kardzhali, Haskovo, Pleven, Stara Zagora, Sliven, Yambol and Varna. In the middle of the summer we have made efforts to prepare the families for the coming autumn, when the children go to kindergartens and schools. We are directing the donation now so that money can be saved during the summer months, which families will use for their children. Living in a safe and loving environment is our goal and we are constantly looking for partners to achieve it.

Lidl, thanks for the support!

(прочетено 186, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив