Ново начало за проект „Право на участие и глас“

„Надежда и домове за децата – клон България“ с финансовата подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линията на Финансовия механизъм на ЕИП изпълнява проекта „Право на участие и глас“. Поради пандемичната обстановка той бе прекъснат  от 1.11.2020 и поднови   работата си  от 14.05.2021 година.

Децата и младежите имаха възможност да се видят и да планират дейностите за следващите месеци от календара на  проекта. По време на срещата беше планирано и предстоящо обучение по правата на децата, което е част от дейностите на проекта. Друга дейност, която беше дискутирана е формата на игрите „Детски семейни войни“. Подготвени бяха и сценарии за провеждане на семинарите, свързани с правта на децата. Участниците обсъдиха и търсеха възможно най-точното и подходящо заглавие на разработената от тях книжка за детско участие, както и предложения за нейния дизайн.  Всички с воля и въображение търсеха път към отговорностите и задълженията, които им дава всяко право.  Те, осъзнават, че личния пример ни прави общество с ценности и работят в тази посока.

 

Прочетете още ...

Мост във времето

Важно е да изграждаме мостове и да ги поддържаме Кръгла маса на тема: „Мост във времето“, се проведе на 19.01.2023 в Перник,  в партньорство с

ОКМД в помощ на приемни семейства

Ролята на семейството за превенция на насилието и злоупотребата с деца На 19 януари, 2023 г в Областна администрация Бургас се проведе обучение на приемни

Върни се обратно в