Обединени в подкрепата на дете

Свиканата на 4-ти октомври от г-жа Севда Камбурова, изпълняващ длъжността областен управител, работна среща на Областния координационния механизъм по деинституционализация – Кърджали успя да обедини усилията на местните институции за успешно решаване на критичен случай на дете. Сигналът, подаден от директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Цветомир Хаджиев  изисква използването на всички местни ресурси за успешно лечение на дете с приложена мярка за закрила.  Необходимостта от бързо реагиране бе оценена от всички участници в Координационния механизъм – общините Крумовград и Кърджали, МБАЛ „А. Дафовски“, РЗИ, обласният екип по приемна грижа, неправителствената организация „Надежда и домове за децата“ – клон България, отделът за Закрила на детето в Крумовград. Основната част от ангажиментите за осигуряване лечението на детето се поемат от община Крумовград. Помощ предложиха БЧК и „Надежда и домове за децата – клон България“. Ценни съвети за придвижване на медицинските документи дадоха д-р Кирчев, директор на РЗИ и д-р Параскова от Центъра за майчино и детско здраве към МБАЛ.

Областният координационен механизъм по деинституализация бе създаден по инициатива на неправителствената организация „Надежда и домове за децата“, клон България през 2015 г. Става дума за координация на практическо ниво и разглеждане и решаване на конкретни случаи. Фокусът е върху деца от 0 до 3 години и техните семейства. Областният координационен механизъм  работи успешно в още 12 области в страната и е признат официално, като добра практика от УНИЦЕФ.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в