Област Монтана

Област Монтана е една от тези, в които има много изоставяния на новородени, през наблюдавания от нас период. За месец септември на срещите със социалнити партньори и доставчиците на услуги ще обсъдим начините за успешна превенция, защото децата се нуждаят от по резултатна работа.

Прочетете още ...

За успешни реинтеграциите е необходимо

За успешни реинтеграциите е необходимо провеждане на семейни консултации за повишаване на родителския капацитет и мотивацията за отглеждането на децата в биологичните им семейства.Работа с

Върни се обратно в