Областна администрация Бургас проведе четвъртото заседание за работа по случаи на Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца

zasedanie4310820151На 28 август в Областна администрация Бургас бе проведено и четвъртото заседание за работа по случаи на  Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца.

Във връзка със случай разгледан на предишното заседание и намесата на ОКМ семейство с деца-близнаци от Сунгурларе ще получи финансова помощ от общината за ремонт в жилището си за подобряване на условията за отглеждане на децата, както и за превенция на изоставянето им в институция.   На това заседание експертите разгледаха  и още  един случай на дете в риск, за който следваше да бъдат предприети незабавни действия и се вземат конкретни решения за подобряване на условията  за  отглеждане на децата в семействата им. Случаят е  по предложение от Отдел Закрила на детето – гр. Созопол.  В заседанието участваха 15  представители на институции, членове на Областен Координационен Механизъм, ангажирани за работа с деца в риск на общинско и областно ниво. За случая е необходимо съдействие от община Созопол и местните социални служби, а Надежда и домове за деца – София ще окаже материална подкрепа за многодетното семейство с 9 деца и осигури учебни пособия за децата, които ходят на училище и са в риск от отпадане.

Работата на новосформирания координационен механизъм обединява 26 организации и индституции  и  се ръководи от заместник областния управител доц.д-р Севдалина Турманова. 

Инициативата е по проект „ОКМ – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионални и общински структури“на  Надежда и домове за деца – клон България – детска благотворителна организация за подобряване живота на деца без родителска грижа и живеещи в трудни условия.                                                        

Фокусът е върху деца от 0 до 3 години и техните семейства и се подкрепя от Областна администрация Бургас. Работата по проекта продължава със следващото заседание на ОКМ през м. септември, 2015 г. На 16 септември в  Областна администрация Бургас ще се проведе кръгла маса по проекта на тема „ Добри практики и предизвикателства пред деинституционализацията на деца в Бургаска област“, на която ще се споделят успехите и трудностите по този проблем на областно ниво.

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в