Областна администрация София – град проведе своето първо заседание на 9.07.2015 година за сформиране на Областен координационен механизъм по деинституционализация

sfgrad1Областна администрация София – град проведе своето първо заседание на 9.07.2015 година за сформиране на Областен координационен механизъм по деинституционализация в рамките на  проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“, реазлизиран от „Надежда и домове за децата – клон България“.

 Срещата бе водена от заместник областния управител Живка Такева в присъствието на 20 предсатвители на всички заинтересовани страни в процеса на деинституционализация и работата с деца и семейства на територията на град София.

 „Надежда и домове за децата – клон България“ презентираха ключовите моменти в проекта, целите и предстоящите дейности на територията на област София, както доброто изградено партньорство до този момент.  По време на срещата бе представен моделът на Областен координационен механизъм по деинституционализация, неговите ползи и ефекти в работата на всички специалисти, ангажирани с проблемите на децата  и семействата. В рамките на заседанието бе дискутиран и предложения Правилник за работа на ОКМД и бе гласуван от присъстващите.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в