Областна администрация София – град проведе своето първо заседание на 9.07.2015 година за сформиране на Областен координационен механизъм по деинституционализация

sfgrad1Областна администрация София – град проведе своето първо заседание на 9.07.2015 година за сформиране на Областен координационен механизъм по деинституционализация в рамките на  проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“, реазлизиран от „Надежда и домове за децата – клон България“.

 Срещата бе водена от заместник областния управител Живка Такева в присъствието на 20 предсатвители на всички заинтересовани страни в процеса на деинституционализация и работата с деца и семейства на територията на град София.

 „Надежда и домове за децата – клон България“ презентираха ключовите моменти в проекта, целите и предстоящите дейности на територията на област София, както доброто изградено партньорство до този момент.  По време на срещата бе представен моделът на Областен координационен механизъм по деинституционализация, неговите ползи и ефекти в работата на всички специалисти, ангажирани с проблемите на децата  и семействата. В рамките на заседанието бе дискутиран и предложения Правилник за работа на ОКМД и бе гласуван от присъстващите.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в