Областните координационни механизми по деинституционализация на „Надежда и домове за децата – клон България“ – една от петнадесетте най-добри практики в страната

1 (2)_collageНа 24 април в София се състоя заключителната конференция по проекта „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца“  на Министерство на труда и социалната политика /МТСП/, изпълняван в партньорство с организации и институции в областта на детските политики от Италия.

В събитието взеха участие двама експерти от „Надежда и домове за децата – клон България“. Ръководителят на проекта на МТСП, госпожа Тонислава Сотирова представи резултатите от целия двугодишен проект и направи сравнителен анализ между България и Италия в контекста на деинституционализацията и грижите за децата.

Италия приема закон за закриване на всички институции за деца още през 2001 година и целият процес приключва в рамките на 5 години – през 2006 година. Сега италианските власти са изправени пред  най-голямото предизвикателство – справянето с емигрантите и големия процент непридружени деца.

В рамките на проект на Министерство на труда и социалната политика /МТСП/   събра над 50 добри практики в сферата на деинституционализацията и подкрепата за семейства и деца в България, от които като най-добри бяха избрани 15, една от които е тази на „Надежда и домове за децата“ – клон България. Добрият опит, който представи организацията е моделът на работа между различните сектори на местно ниво – Областни координационни механизми по деинституционализация /ДИ/. Уникалното на този модел е, че създава ефективна координация и взаимодействие на ангажираните субекти в оперативната част от изпълнението на политиката по ДИ, фокус върху проблемите на целевата група, обект на тази политика и произвеждането на гъвкави оперативни решения в техен интерес. Благодарение на този механизъм на местно ниво се променят политики и практики, които имат за цел – закриване на институциите за деца и подобряване на благосъстоянието на децата и техните семействата.

Избрана като една от 15-те най-добри в страната, практиката на „Надежда и домове за децата – клон България“ е в тясна връзка с изпълнението на Националната стратегия «Визия за деинституционализация на децата в Република България». Практиката кореспондира и с регионалните стратегии за развитие на социалните услуги, в които е заложено непрекъснато взаимодействие и мултидисициплинарна работа в процеса на предоставяне на услуги и развитие на нови такива.

Моделът ще бъде включен в изданието на Министерство на труда и социалната политика, което предстои да бъде публикувано скоро и качено и на сайта на МТСП.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в