Областният координационен механизъм по деинституционализация проведе първото си заседание

Проведе се първото заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация, на което ресорните институции на територията на Софийска област се запознаха с целите и дейността на неправителствената организация „Надежда и домове за децата” – клон България. Областният управител г-жа Росица Иванова приветства присъстващите и като им пожела ползотворна работа, изрази надежда за взаимно полезно сътрудничество и партньорство, с цел подпомагане на децата в риск в Софийска област.

DEINSTITUCIONALIZACIQ 66

В рамките на срещата г-н Георги Симеонов – изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата” – България представи целите, мисията и постигнатите до момента резултати от дейността на клона на британската организация „Hope and Homes” у нас. По думите му, фондацията „Надежда и домове за децата” е ориентирана към сътрудничество с всички, участващи в процеса на деинституционализация, а идеята на координационния механизъм е да бъде модел за ефективно сътрудничество между гражданския сектор, регионалните и общински структури. Той уточни, че организацията не е доставчик на социални услуги, а подкрепя работещите в социалния сектор, като целевата група в дейността на „Надежда и домове за децата” са деца в риск на възраст от 0 до 3 години. Георги Симеонов изтъкна, че Областният координационен механизъм е получил и признанието на УНИЦЕФ като една от осемте най-добри практики в посока подпомагане и превенция при деца в риск и техните семейства.

DEINSTITUCIONALIZACIQ 33

В рамките на дискусията експертите и представителите на териториалните социални структури в Софийска област подчертаха, че си сътрудничат много добре помежду си и рядко срещат затруднения в посока разрешаването на  проблемни ситуации, но са готови да се възползват и от подкрепата на организацията.

От „Надежда и домове за децата” на свой ред информираха, че биха могли да покриват здравни или социални осигуровки, хранителни продукти, ремонти на жилища, да осигуряват превоз и придружаване до здравни или други институции и най-различни неща от първа необходимост, които са пряко свързани с осигуряването на нормална семейна среда за децата в риск.

На следващо място г-н Симеонов уточни, че хората от „Надежда и домове за децата” ще се отзовават само тогава, когато помощта им бъде потърсена, а координационният механизъм ще заседава там, където е възникнал риска, с експертите на общинско ниво, което прави работата в рамките на механизма изключително гъвкава.

Източник: http://www.sofoblast.government.bg/bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/205-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

 

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в