Общински съвет – Смолян прие предложение за закриване на Дома за медико социални грижи за деца в Широка лъка

19 юли 2012 / 17:56 | Институции | Радио „Фокус“ – Смолян

Смолян. Общински съвет – Смолян прие да се внесе искане до Министерството на здравеопазването за закриване на Дома за медико социални грижи за деца в Широка лъка на заседанието си днес, предаде репортер на Радио „Фокус” – Смолян. Съветниците дадоха съгласието си и за разкриване на Център за социално рехабилитация и интеграция на деца и лица в неравностойно положение в Широка лъка. По думите на вносителя на докладната кметът Николай Мелемов, през последните години на територията на област Смолян и община Смолян интензивно се развиват услуги в подкрепа на деинституализацията, като Център за обществена подкрепа, предоставящ услуги по превенция на изоставянето на деца и реинтеграция, Приемна грижа, Дневен център за деца с увреждания и др. Установена е трайна тенденция към намаляване броя на децата, които се отглеждат в Дома за медико социални грижи за деца в Широка лъка от 30 през 2009 г. до 5 към 2011 г. 


След задълбочен на ситуацията в началото на 2012 г. Министерството на здравеопазването е взело решение за закриване на този институция от 1 януари 2013 г., като в тази връзка е подписано Споразумение между МЗ и фондацията „Надежда и домове за деца” – България за преструктуриране на дома и разработване на заместващи услуги за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица в неравностойно положение в Широка лъка и околните селища от Област Смолян, припомня в докладната Мелемов. 
Центърът за социална рехабилитация и интеграция представлява комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Той ще предоставя услуги за деца от 3 до 18 години от общността и такива, които са настанени в дома в Широка лъка и на лица над 18 години, които се нуждаят от подкрепа за социална интеграция, постигане на практическа и социална автономност, развитие на познанието, развитие и поддържане на интелектуалния потенциал, и др. Капацитетът на този център ще бъде 40 потребители по утвърдена методика на МТСП и в него ще бъдат наети 12 души на трудов договор или почасово. Те ща са на длъжности ръководител, социален работник, медицинска сестра, рехабилитатор, психолог, педагог, трима координатори, трудов терапевт, домакин/касиер и хигиенист.

Прочетете още ...

Заедно можем всичко

Две интервюта по Радио Видин за съвместната инициатива „Заедно можем всичко“. Първолета Митева, старши експертът „Връзки с обществеността“ от ЧЕЗ, която пояснява какъв е обхватът на

Заедно можем всичко

Елица Иванова, координатор на НДД за област Видин разяснява за старта на кампанията пред Телевизия Видин „Надежда и домове за децата – клон България“ и

„Деинституционализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“

Репортаж от откриване на конференцията с интервю на Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България   по   телевизия Bulgaria On Air https://www.youtube.com/watch?v=xwrfI-NzrvMDeinstitutionalisation

Върни се обратно в