Обучение на членовете на Областен Координационен механизъм по деинституционализация – гр. Бургас

obuchenie232406161На 23 и 24 юни  в. гр Бургас се проведе обучение на членовете на Областен координационен механизъм по деинституционализация. Темата беше „Семейни и базиани в общността алтернативни форми на грижи за деца и услуги за подкрепа“ по проект Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст в България“ , изпъляван от  „Надежда и домове за децата- клон България“.

Обучители бяха Боряна Климентова и Кремена Стоянова. В обучението взеха участие 20 представители на различни институции – началници на ОЗД, представител на РДСП, специалисти от ЦОП , директори на ЦНСТ, секретари на МКБППМН, представители на Областна администрация и на Комисията за защита от дискриминация и НПО – доставчици на социални услуги за деца.

Обучението беше насочено към повишаване на  професионалните компетенции при работа с деца, екипност и взаимодействие, както и прилагане на мултидицсциплинарния подход.

obuchenie232406162Участниците имаха възможност да споделят и обсъдят примери от своята практика. Участиваха активно в  дискусиите, упражненията и ролевите игри, които им позволиха да се доближат до живота на децата, ползващи социалните услуги. 

Знанията, придобити по време на обучението ще помогнат на члеовете на ОКМД да бъдат по-полезни в намирането на добро решение за всяко едно дете и неговото семейство. Участниците споделиха желанието си да бъдат включени и в други обучения в бъдеще.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в