Обучение на членовете на Областния координационен механизъм във Велико Търново

На 11 април 2019 г. в областна администрация – Велико Търново се проведе  обучение  на членовете на Областния координационен механизъм по деинституционализация, организирано от Надежда и домове за децата – клон България.

Участие взеха 14 представители  на  общините в област Велико Търново,  Регионалната дирекция „Социално подпомагане“, Отделите “Закрила на детето“ от областта, екипът по приемна грижа по проект „Приеми ме“, Центърът за обществена подкрепа и неправителствени организации.

Обучението бе открито от областния управител проф. д-р Любомира Попова, която приветства инициативата и поздрави участниците.

Темата на обучението „Работа с родители, при които има риск от изоставяне“ беше представена от Елена Петкова – национален  експерт по детски политики към „Надежда и домове за децата – клон България“ . Целта на обучителния модул  е да се повиши информираността  и да се подобри ефективността  на системата  по отношение на грижата за децата и семействата, като се гарантира правото на децата да бъдат отглеждани в семейна среда, осигуряване на  качествена и навременна грижа и социални услуги според индивидуалните им потребности.

Представен беше отново  моделът за АКТИВНА подкрепа на семействата на „Надежда и домове за децата – клон България“ и мултиинституционалният подход, включващ  координация между  всички ангажирани институции на национално, областно  и общинско ниво при разрешаване на конкретни казуси и случаи.

Всички участници в обучението  се обединиха около идеята, че работата  в екип,  обмяната на реална и навременна информация, взаимопомощта са единствения верен път за подобряване на координацията между всички партньори на територията на област Велико Търново, участващи в процеса на деинституционализация  и  прекратяване на настаняванията на деца в специализирани институции.

 

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в