обучение на членовете на ОКМД – Ямбол на 16 – 17.07.2015

20150716_103116В рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“ се проведе обучение на членовете на ОКМД – Ямбол на 16 – 17.07.2015. Темата „ Лобиране и застъпничество за добро управление на процеса на деинституционализация на Областно ниво“ бе разгледана и дискутирана на основата на преки казуси и примери от практиката при работа с деца и семейства.

IMG_20150716_112131 (1)Практическите насоки и препоръки за работа, директните обсъждания на конкретни примери създаде условия за работа между всички участници в процеса на деинституционализация на областно ниво. Обучението включваше теоретична част и практични аспекти, които подпомогнаха участниците в ежедневната им работа и им предоставиха възможни решения на казусите, по които работят. Обучението за членовете на Областния координационен механизъм по деинституционализация успя да насъчи участниците да обменят опит и експертиза, както и да засилят взаимодействието си по време на работа.

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в