Обученията са нашият път към успеха

Всеки екип има нужда да се обучава в ефективни техники на комуникация. Поддържане на високо ниво на знания е само предпоставка за ефективно общуване.

 В последният месец нашият екип инвестира в обучения за ефективна комуникация между отделните членове и в техники за постигане на резултати в общуването с външни за организацията хора.

Целта беше да се усвоят нови знания и умения за предаване и възприемане на информация. Преодоляването на страхове, оптимизиране на техниките на говорене, ефективно взаимодействие с   донори и правила за кризисна комуникация. През методите на ефективно общуване ни водиха Милка Семова и Цветан Димитров.

Антония Месерджиева направи презентация на международна програма за трениране на успешни родители. Тази програма предизвика интерес с ефективността при общуване между родители и деца, общуване в екипа ни  и  маркира как да се изразяват емоционални състояния в конфликтни ситуации.

В работата си често влизаме в ролята на ментори за родители в криза и уменията ни за общуване  са от голяма важност. Всяко действие, всеки съвет и напътствие могат да решават проблеми, но могат и да породят нови и за това е ценно да придобиваме умения за общуване, които ни правят добри професионалисти.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в