Обучителен модул на тема „Активна семейна подкрепа“

На 16 и 17 март 2017 г. във Велико Търново се проведе обучение на специалистите от ОЗД и доставчиците  на социални услуги за деца от областта на тема „Активна семейна подкрепа“ . Обучителния модул е в изпълнение на проект „Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст в България“ на „Надежда и домове за децата“ – клон България.

Чрез редица интерактивни групови занимания, филми и презентации на присъстващите беше представен моделът на „Надежда и домове за децата“ – „Активна семейна подкрепа“, a освен това им бяха предадени знания и умения за работа в екип както на работните им места, така и в мултидисциплинарни екипи. Обучители бяха Тони Тодоров и Димитрина Григорова, които представиха казуси от личната си практика.

Участниците изразиха удовлетворение от обучението и заявиха готовност и желание да вземат участие в нови такива.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в