Обучителен модул на тема „Активна семейна подкрепа“

На 16 и 17 март 2017 г. във Велико Търново се проведе обучение на специалистите от ОЗД и доставчиците  на социални услуги за деца от областта на тема „Активна семейна подкрепа“ . Обучителния модул е в изпълнение на проект „Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст в България“ на „Надежда и домове за децата“ – клон България.

Чрез редица интерактивни групови занимания, филми и презентации на присъстващите беше представен моделът на „Надежда и домове за децата“ – „Активна семейна подкрепа“, a освен това им бяха предадени знания и умения за работа в екип както на работните им места, така и в мултидисциплинарни екипи. Обучители бяха Тони Тодоров и Димитрина Григорова, които представиха казуси от личната си практика.

Участниците изразиха удовлетворение от обучението и заявиха готовност и желание да вземат участие в нови такива.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в