Обучителен модул на тема „Семейни и базирани в общността алтернативни форми на грижа за децата и услуги за подкрепа“

DSCF2293На 16 и 17 май 2016 г. във Велико Търново се проведе обучение на членовете на Областен координационен механизъм по деинституционализация на тема „Семейни и базирани в общността алтернативни форми на грижа за децата и услуги за подкрепа“ . Обучителния модул е в изпълнение на проект „ Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст в България“ на „Надежда и домове за децата“ – клон България.

            Участие взеха представители на общините в област Велико Търново – Велико Търново, Свищов, Горна Оряховица, Елена, Павликени, Стражица, Златарица, Регионална дирекция за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Велико Търново, гр. Стражица, гр. Лясковец, Отдел „Закрила на детето“- гр. Велико Търново, гр. Свищов, гр. Павликени, гр. Горна Оряховица, гр. Стражица, Дом за медико-социални грижи за деца, гр. Дебелец, Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, Регионален инспекторат по образование, Регионална здравна инспекция, неправителствени организации и други организации, имащи отношение към процеса на деинституционализация.

           DSCF2304 Всички членове на Областен координационен механизъм по деинституционализация участваха активно в дискусиите, задаваха въпроси, споделяха личен опит, а обучителите- Димитрина Григорова и Цветелина Арапова, ги насочваха към работа в екип и съгласуване на действията между различните институции  с цел постигане на максимално добри резултати.

            От „Надежда и домове за децата – клон България“ изразиха готовност за предоставяне на всякакъв вид подкрепа за членовете на Областен координационен механизъм по деинституционализация. Целта е да се осигури ефективна координация и взаимодействие на ангажираните страни при изпълнение политиките за деца и семейства.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в