Обучителен модул на тема „Семейни и базирани в общността алтернативни форми на грижа за децата и услуги за подкрепа“

DSCF2293На 16 и 17 май 2016 г. във Велико Търново се проведе обучение на членовете на Областен координационен механизъм по деинституционализация на тема „Семейни и базирани в общността алтернативни форми на грижа за децата и услуги за подкрепа“ . Обучителния модул е в изпълнение на проект „ Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст в България“ на „Надежда и домове за децата“ – клон България.

            Участие взеха представители на общините в област Велико Търново – Велико Търново, Свищов, Горна Оряховица, Елена, Павликени, Стражица, Златарица, Регионална дирекция за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Велико Търново, гр. Стражица, гр. Лясковец, Отдел „Закрила на детето“- гр. Велико Търново, гр. Свищов, гр. Павликени, гр. Горна Оряховица, гр. Стражица, Дом за медико-социални грижи за деца, гр. Дебелец, Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, Регионален инспекторат по образование, Регионална здравна инспекция, неправителствени организации и други организации, имащи отношение към процеса на деинституционализация.

           DSCF2304 Всички членове на Областен координационен механизъм по деинституционализация участваха активно в дискусиите, задаваха въпроси, споделяха личен опит, а обучителите- Димитрина Григорова и Цветелина Арапова, ги насочваха към работа в екип и съгласуване на действията между различните институции  с цел постигане на максимално добри резултати.

            От „Надежда и домове за децата – клон България“ изразиха готовност за предоставяне на всякакъв вид подкрепа за членовете на Областен координационен механизъм по деинституционализация. Целта е да се осигури ефективна координация и взаимодействие на ангажираните страни при изпълнение политиките за деца и семейства.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в