Обучение на областен координационен механизъм по деинституционализация Разград

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 29.04.2014 в Разград се състоя обучение в два модула „Системен подход за разбиране на семейството“ и „У дома и в дома – детето между семейството и институцията“ по деинституционализация за новосформирания Областен координационен механизъм.

Участниците имаха възможност да споделят и дискутират своята работа, да повишат своите познания за семейството, както и да дебатират за настъпващите промени в рамките на процеса на деинститиуционализация. Обучителят Людмил Стефанов успя чрез различни интерактивни методи да накара участниците да съпреживеят случващото се с изоставените деца и отговорността на всеки отговорен за тяхната съдба.

Присъстваха представители на община Завет, ОЗД Разград, Самуил, Кубрат и доставчици на услуги в областта.

Обучителният модул е в изпълнение на дейностите по проект „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за децата от 0 до 3 години” на „Надежда и домове за децата”- България, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство” на Министерството на здравеопазването, част от дейностите по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, приети с Решение на Министерския съвет от 24.11.2010 година.

Прочетете още ...

Към април 2015 година в Разградска област са подкрепени 20 семейства в риск

На 23.04.2015г. в Областна администрация Разград се проведе работна среща на тема „Сътрудничество чрез Областен координационен механизъм по деинституционализация”. Срещата бе открита от зам.областният управител

АКТИВНА семейна подкрепа

На 25 и 26 март в хотел „Централ“ представители на отделите „Закрила на детето“ от област Разград и от Центровете за обществена подкрепа в Разград,

Върни се обратно в