Обучение на областен координационен механизъм по деинституционализация Разград

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 29.04.2014 в Разград се състоя обучение в два модула „Системен подход за разбиране на семейството“ и „У дома и в дома – детето между семейството и институцията“ по деинституционализация за новосформирания Областен координационен механизъм.

Участниците имаха възможност да споделят и дискутират своята работа, да повишат своите познания за семейството, както и да дебатират за настъпващите промени в рамките на процеса на деинститиуционализация. Обучителят Людмил Стефанов успя чрез различни интерактивни методи да накара участниците да съпреживеят случващото се с изоставените деца и отговорността на всеки отговорен за тяхната съдба.

Присъстваха представители на община Завет, ОЗД Разград, Самуил, Кубрат и доставчици на услуги в областта.

Обучителният модул е в изпълнение на дейностите по проект „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за децата от 0 до 3 години” на „Надежда и домове за децата”- България, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство” на Министерството на здравеопазването, част от дейностите по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, приети с Решение на Министерския съвет от 24.11.2010 година.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в