АКТИВНА катализа по превенция на изоставането

ob3В рамките на изминалата  година, с помощта на „Надежда и домове за децата – клон България“ чрез прилагане на модела  АКТИВНА семейна подкрепа  на територията на Силистренска област е предотвратено изоставяне на 8 деца до 3-годишна възраст. Други 28 са подпомогнати да не попадат в специализирани домове и са настанени в приемни родители. Шест деца са изведени от ДМСГД  и днес отново растат и се отглеждат от биологичните им родители. 

  На 23 и 24 март Силистра бе домакин на втория етап от обучение, свързано с осъществяването на АКТИВНА семейна подкрепа за деца и семейства в риск. Обучението се проведе в Областния информационен център. Форумът се реализира  по проект „Стратегическа деинституционализация за премахване институционалната грижа за деца под 3 години“. По него добруджанската област работи вече втора година.                     В двудневния семинар, който  беше с практическа насоченост,  участие взеха повече от 20 социални работници от отделите „Закрила на детето“ в Силистра, Алфатар, Дулово и Тутракан , както и представители на Центъра за обществена подкрепа в областния град. С помощта на консултантите Милена Влахова и Светла Межри /от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе/ участниците споделиха  практики, представиха казуси, свързани с пряката си дейност, дискутираха върху   пътища и решения за осъществяване на ефективна подкрепа на децата и семействата в затруднено положение.

 Особено полезна  за участниците при прилагане на модела за АКТИВНА семейна подкрепа се оказа работа по групи и търсенето на различни гледни точки за постигане на основната цел- децата да растат в семейна среда и недопускане настаняването им в институции. От представените казуси и споделени практики участниците в обучението достигнаха до извода , че  колкото и да са различни съдбите на децата и на техните родители, колкото и всеки случай да е индивидуален сам по себе си , онова , което ги свързва и е ключово за успешния край , е работата в мрежа. Работещите по превенция на изоставянето е нужно да създават междуинституционални връзки и да работят в екип. Създаване на поддържаща среда, а не подпомагане със средства е път, по който трябва да върви социалната подкрепа.

 Чрез ролеви игри участниците в обучението „влязоха в обувките“ на потребителите, с които работят , за да потърсят силните им страни. Този подход  се оказа  добър за взимане на правилни решения за осъществяване на активна семейна подкрепа. Участниците достигнаха и до извода, че е важно изграждането на „спасителна мрежа“, на която семействата ще могат да разчитат и след приключване на подкрепата.

 По време на втория ден, форумът насочи своята работа върху  осъществяване на ефективна превенция на раздялата,  последствията за детето и родителите му от тази раздяла, както и работата с рискови семейства . Споделени бяха  и добри практики в процеса на връщане на децата от институции  в биологичните им семейства. В края на обучението всички  изказаха своята удовлетвореност от поставените теми, дискутираните въпроси и най-вече – споделените практики, които са от изключително значение в пряката им работа с деца и семейства.

Участниците в обучението направиха извода, че именно наличието на специализирани институции е катализаторът за изоставяне на деца.

Прочетете още ...

За една година е предотвратено настаняването в социални институции на 27 деца от Силистра, Варна и Дулово

Силистренска област се отчете за едногодишната си дейност в Областният координационен механизъм по деинституционализация          В Областна администрация Силистра се проведе заседание

Програма

ПРОГРАМА на Заседание на ОКМД – Силистра Дата: 22.04.2015 г. Място: Областна администрация-Силистра Начален час: 14.00 Моля изтеглете си ПРОГРАМАТА ТУК

Първа работна среща за годината, свързана с процеса на деинституционализация, се проведе в Силистра на 27 януари

Първа работна среща за годината, свързана с процеса на деинституционализация, се проведе в Силистра на 27 януари. Тя се реализира по проекта „Стратегическа деинституционализация за

Върни се обратно в