Обучение на социални работници ще се проведе в Силистра

Hope and Homes for Children   HomeНа 23 и 24 март 2015 г. Областният информационен център в Силистра ще бъде домакин на поредното обучение , свързано с процеса на деинституционализация.

То се реализира по проект на „Надежда и домове за децата – клон България“ –  „Стратегическа деинституционализация за премахване институционалната грижа за деца под 3 години“, по който добруджанската област работи от 2014 година насам. 

В обучението ще вземат участие  социални работници от отделите „Закрила на детето“  в Алфатар, Тутракан, Дулово и Силистра, както и представители на Центъра за обществена подкрепа в областния град.  По време на форума, който е с практическа насоченост, участниците ще работят върху  модела на НДД за АКТИВНА семейна подкрепа. Ще дискутират върху въпросите по деинституционализацията и реинтеграцията на децата в биологичните им семейства.и трансформиране на институциите в подкрепящи услуги в услуги в общността.

 Сред акцентите в работата на социалните работници ще са  пътищата за преодоляване на разделянето на децата от родителите, както и обсъждането на успешни практики и модели на алтернативна семейна грижа. Обучението ще бъде водено от Милена Влахова и Светла Межри – консултанти на  „Надежда и домове за децата – клон България“.

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в