ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 118 ОТ 20.05.2014 ГОДИНА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 118 ОТ 20.05.2014 ГОДИНА 

 

H&H_MASTER_LOGO_(BLACK_CMYK)Предмет на възлагане: Предоставяне на услуги за организиране, осигуряване на

логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на

публични мероприятия, свързани с изпълнението на дейности по проект  BG05/1469 „Развитие на Коалиция Детство 2025, дог. 381/09.06.2015 финансирани в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.

 

Дейности, включени в поканата: 

Прогнозна стойност в лева: 57 558, 12 лева (с включено ДДС)

Място за изпълнение на поръчката: Цялата страна, според изискванията в документацията. 

Критерият за оценка на офертите е най-ниска предложена цена. 

Срокът за получаване на офертите е 21.07.2015 година до 17.30 ч.

 

Цялата документация за процедура за избор на изпълнител на услугата, заедно с необходимите приложения и образци можете да намерите на страницата на организацията – https://hopeandhomesbg.com/

 

Изтеглете пълната документация в ZIP Архив

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в