ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 118 ОТ 20.05.2014 ГОДИНА

Предмет на възлагане: Предоставяне на услуги за организиране, осигуряване на

логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на

публични мероприятия, свързани с изпълнението на дейности по проект  BG05/758 „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури ”, дог. 234/10.11.2014 финансирани в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.

Към пълния текст

 

Материали:

Приложение 1 – Оферта – Изтегли документа

Приложение 2 – Декларация на кандидата – Изтегли документа

Приложение 3 – Декларация за приемане на условията – Изтегли документа

Приложение 4 – Техническо предложение – Изтегли документа

Приложение 5 – Ценово предложение – Изтегли документа

Приложение 6 – Договор – Изтегли документа

Документация – Изтегли документа

Hope and Homes for Children   Home

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014. 

www.ngogrants.bg

EEA+Grants+-+JPG

 

Прочетете още ...

Посещение на Пит Гарет в Стара Загора

На 28.11.2023 година  проведохме среща с Ива Радева, областен управител на Стара Загора. Екипът ни беше воден от Пит Гарет, директор Глобални програми – Надежда

В навечерието на Коледа

За много деца па целия свят идва най-чаканото време на годината. Коледа винаги се свързва с домашен уют, събирания с приятели, много смях и разбира

Върни се обратно в