ОКМД успешна практика вече четири години в Бургаска област

 На 18.06. 2019 г в Областна администрация Бургас бе проведено и осемнадесетото заседание за работа по случаи на  Областен координационен механизъм по деинституционализация на децa с председател проф. д-р Севдалина Турманова, зам. Областен управител на Областната администрация.

В заседанието участваха 16  представители на институции ангажирани за работа с деца в риск на общинско и областно ниво.

Заседанието започна с обсъждане и решаване на 2 случая, по предложение на Началниците на ОЗД гр. Карнобат и   гр. Созопол.  Първия случай е за дете на 5 м, с майка от друга държава, която с биологичния баща заминават за Германия  с идеята да работят там и да изпращат пари за детето, а детето – чужд гражданин е настанено при близки на бащата – българин. В семейството има още 2 деца на 5 и 10 г, разходите по отглеждане на децата са големи и е доста трудно, възрастните нямат работа, парите не стигат, налице  е риск от изоставяне на детето. Членовете на ОКМД предложиха няколко варианта за подпомагане на семейството – от НДД ще се осигурят памперси, млека и дрехи  /от дарения/, от БЧК ще се осигурят хранителни продукти за семейството, от ОЗД Карнобат ще се поиска съдействие от ДАЗД за да се изясни статута на детето, то има удостоверение за раждане, но няма ЕГН. На семейството може да се предостави  и социална услуга от ЦОП Карнобат.

По втория случай – майка на 21 години, с първо дете, настанено в приемно семейство и с второ дете на 3 месеца, с което е  настанена в звено „Майка и бебе“ през м. април тази година в гр. Шумен с идеята да бъде подпомогната от специалисти в грижите за детето, както и за подобряване на родителския капацитет на майката. Но пред вид заболяване на майката и неумение за справяне с родителските грижи и липса на родителски умения, въпреки получена помощ и съдействие се очертава необходимостта от търсене на приемно семейство за детето.

В края на заседанието Президента на Зонта клуб Бургас, сподели идея през есента да се организира кръгла маса за обсъждане на  проблемите, свързани с ранните бракове и последиците от тях, а г-жа Турманова покани членовете на ОКМД на Национален форум на тема “Социални услуги, междуинституционално партньорство – предизвикателства и добри практики“ на 4-5 юли в Бургас, на който тя ще представи модела за работа на ОКМД като успешна практика вече 4 години в Бургаска област, иницииран от „Надежда и домове за децата – клон България“.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в