ОКМД в ролята на добрия възрастен

На 19 и 20 септември се проведе  регионална кръгла маса на „Надежда и домове за децата – клон България“ под надслов „ОКМД в ролята на добрия възрастен“, на която присъстваха повече от 40 души, представители нa регионални, областни и общински структури, както и доставчици на социални услуги. Фокусът в първия ден от събитието бе върху модела Областен Координационен механизъм по Деинституционализация, начина, по който той бива приложен в областите Видин и Враца и добрите практики на взаимодействие и партньорство между всички заинтересовани страни и НДД – България, благодарение на които десетки деца израстват в любяща семейна среда, вместо да бъдат настанени в институция.

След първоначалното откриване на кръглата маса от програмния координатор на организацията, Боряна Климентова, и встъпителното слово на изпълнителния директор на Надежда и домове за децата – клон България, г-н Георги Симеонов, думата взе Маргарита Андреевска, местен координатор на организацията за област Враца. Тя представи присъстващите гости от областта и разказа за създаването на ОКМД в област Враца, за различните обучения и срещи, които са били организирани за последните 2 години, както и за успешните модели на работа, установили се в екипа. Своята презентация, тя завърши, представяйки случаят на едно дете и неговите родители, които, благодарение на съвместната работа между всички институции, на модела на активна семейна подкрепа на НДД – България и на активирането на целия съществуващ потенциал за подкрепа, са успяли да възвърнат целостта на семейството си и сега са щастливи заедно.

Нейните думи и страст сподели и представителят на Отдела за закрила на детето, работил заедно с нея по случая, както и по много други случаи на деца в риск от изоставяне. Служителят на ОЗД сподели, че ако ОЗД е „крилото на закрилата“, според децата, то Надежда и домове за децата – клон България е другото необходимо крило, което превръща живота на едно дете в семейна среда реалност.

Сесията продължи с представяне на работата на организацита в област Видин. Местният координатор на НДД – България за областта, Елица Иванова, разказа за невероятното взаимодействие и съвместна екипност между Отделите за закрила на детето и организацията, спомогнали за решаването на много трудни казуси и за настаняването на деца в любяща среда. Разказът на Елица бе подкрепен от представител на ОЗД, работил успоредно с нея по тежки случаи, който изрази своята благодарност към организацията и отбеляза колко ключов е бил моделът Областен координационен механизъм по деинституционализация. 

Вторият ден от регионалната кръгла маса бе организиран под формата на дискусия, в която всички участници могат да дoпринесат, да споделят мнения, да обсъдят важни или неясни за тях теми и въпроси и да обменят опит с колеги от областта. Фактът, че кръглата маса имаше регионални представители спомогна за обсъждането на конкретни проблеми и заяваване предприемането на също толкова конкретни стъпки по тяхното разрешаване. Цялата дискусия се фокусира върху темите за взаимодействие, за механизъм, за комуникацията между всички участници в процеса по деинституционализация като една добре смазана машина, която, в един момент, ще заработи така добре, че няма да се нуждае от ОКМД, тъй като ще има изградени навици на взаимно действие и партньорство. Съвместната работа между НДД-България и всички представители на различни институции бе обсъдена до самата сърцевина на работата, на терен, до конретните деца и техните семейства и до разбирането за „най-добър интерес на детето“. Участниците многократно заявиха своята признателност към организацията и си тръгнаха от събитието окрилени и окуражени.

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в