От месец септември, започна и активното ни сътрудничество с Фондация „Движение на българските майки“

От месец септември, започна и активното ни сътрудничество с Фондация  „Движение на българските майки“ в лицето на Каролина Шойлева. Искаме да изкажем благодарност за активната им подкрепа на  реинтргрираните деца от ДМСГД „Св.Параскева

Прочетете още ...

През месец август, благодарение на съвместната и добре координирана работа на отделите “Закрила на детето“

През месец август, благодарение на съвместната и добре координирана работа на  отделите “Закрила на детето“ – Люлин и Оборище, се осъществи и първата реинтеграция. Детето

„Надежда и домове за децата”

„Надежда и домове за децата”  е лидер в закриването на институции за деца и заместването им с подкрепящи услуги в общността за децата и техните

Върни се обратно в