Оценка на приноса на „Надежда и домове за децата – клон България“ в процеса на деинституционализация беше представен пред професионалната общност

 

На 23.01.2019 година „Надежда и домове за децата – клон България“ проведе конференция на тема: „Деинституционализация в условията на политическа турбулентност, бедност и ограничен човешки ресурс“. Събитието се състоя в зала „Пресцентър“ на Министерството на труда и социалната политика като част от комуникационната кампания на министерството „Мисията е възможна“, в чието реализиране Надежда и домове за децата – клон България участва като партньор.

Целта на конференцията беше да се представи пред професионалистите от държавните институции и неправителствения сектор оценка на приноса на Надежда и домове за децата за периода 2014 – 2017 от гледна точка на неговата релевантност, ефективност, полезност и устойчивост. Изследователският екип на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов Български Университет, ръководен от д-р Галина Маркова, представи качествена и количествена оценка на резултатите, постигнати вследствие на интервенциите на Надежда и домове за децата в областите, в които организацията работи.

 „Никога не съм се съмнявал дали процесът на деинституционализация на грижите за деца в България ще се осъществи – когато се съберат професионалисти, споделящи общи ценности и ресурс – знам, че мисията е възможна“ – с тези думи, Изпълнителният директор на „Надежда и домове за децата – клон България“, Георги Симеонов се обърна към представителите на професионалната общност на работещите с деца, които взеха участие в конференцията.

Министърът на труда и социалната политика, Бисер Петков уважи лично събитието, за да засвидетелства своята подкрепа към професионализма и отдадеността, с които екипът на Надежда и домове за децата – клон България работи за гарантиране на най-добрия интерес на децата и подкрепя семействата в риск: „Тук съм, за да изразя подкрепата си към Надежда и домове за децата – клон България за завършването на процеса на деинституционализация. Постигнатият траен резултат и оказаната експертна помощ ни дават основание да считаме, че можем да приключим процеса до две години“. Министърът подчерта, че обединяването на усилията на „Надежда и домове за децата“ и изследователското звено на Ноу-хау центъра за алтернативна грижа за деца ще дадат допълнителен импулс за завършване на реформите, както и ще предоставят инструментариум за оценка на ефекта върху благосъстоянието на децата в България, която е сочена като добър пример заради постигнатото в процеса на деинституционализация.

Изследователите представиха количествени резултати, измерващи в индикатори за различните сфери на благосъстояние, настъпилите положителни промени в семействата, подкрепени от Надежда и домове за децата, както и финансов анализ на направените инвестиции във вид на материална подкрепа. Въвеждането на иновативни практики в работата с деца и семейства, базирани на дете-центрирания подход,  са довели до постигането на системна и устойчива промяна, поради което се превръщат в стандарт за социална работа – това бе основното заключение на изследователският екип, извършил оценката на работата на „Надежда и домове за децата – клон България“ с деца и семейства в риск.

Прочетете още ...

Посещение на Пит Гарет в Стара Загора

На 28.11.2023 година  проведохме среща с Ива Радева, областен управител на Стара Загора. Екипът ни беше воден от Пит Гарет, директор Глобални програми – Надежда

В навечерието на Коледа

За много деца па целия свят идва най-чаканото време на годината. Коледа винаги се свързва с домашен уют, събирания с приятели, много смях и разбира

Върни се обратно в