Партньорство в подкрепа на деца и семейства

На 28 ноември 2019 година в Областна администрация Бургас бе проведено  деветнадесетото заседание за работа по случаи на  Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца.

В заседанието участваха 15 представители на институции, членове на Областен координационен механизъм, ангажирани за работа с деца в риск на общинско и областно ниво.

В дневния ред на заседанието беше обсъден  случай на дете на 2,5 месеца – момиче в риск от изоставяне по предложение на началника на ОЗД гр. Созопол. Семейството  има 4 деца и живее в село на 70 км от Созопол. Родителите изпитват сериозни затруднения в осигуряване на необходимите за отглеждане на детето храна, памперси, легло, както и храна и битови условия за цялото семейство.  Социалният работник от ОЗД е мобилизирал местен ресурс за обгрижване на детето и семейството и работи за изясняване ситуацията около това семейство.  Надежда и домове за децата ще подпомага родителите като осигури най-необходимите за детето храна и други продукти, ще се потърси помощта на БЧК, от организираната през декември кампания от ОКМД ще се осигурят за семейството памперси, мляко, дрехи.

По втора точка от дневния ред регионалния координатор за Бургаска област – Антония Месерджиева информира членовете на ОКМД за целта, съдържанието и резултатите на международната конференция „Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната” , проведена в София в началото на месец ноември, на която Надежда и домове за децата беше съорганизатор.

По трета точка от дневния ред регионалния координатор по проект „Приеми ме” информира членовете на ОКМД за състоянието на приемната грижа в областта. В община Бургас на този етап има 7 свободни приемни семейства, но все още броят на приемните семейства за деца до 3г в нашата област е малък и недостатъчен и това затруднява сериозно работата на социалните служби в грижите им за децата в риск от изоставяне.

В края на заседанието обявихме за четвърта поредна година кампанията ”Елха на доброто”, която ще се реализира в Областна администрация Бургас и отново призивът е за храна, дрехи и играчки  приоритетно за деца до 3 години, за да ги предоставим на семействата, с които работим на терен в областта.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в