Партньорство в процеса на предоставяне на социални услуги

Заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация – Софийска област се проведе в Областната администрация. То премина под надслов „Партньорство в процеса на предоставяне на социални услуги“ и беше водено от Областния управител г-н Илиан Тодоров. Той поздрави участниците и представи дневния ред, след което даде думата на Боряна Климентова, програмен координатор  на „Надежда и домове за децата – клон България“. Климентова припомни ретроспективно съвместната работа на Областната администрация и НДД в рамките на подписания през 2016 година „Меморандум за разбирателство“. Бяха припомнени методите и философията ни на работа при съвместна работа със семейства и предприетите мерки за недопускане деца да попадат в институции.

Заседанието продължи с разглеждането на конкретни казуси, представени от ръководителите на социални институции на територията на Софийска област, които касаят извеждането на деца от домове и настаняването им в Центрове за настаняване от семеен тип и приемни семейства. От изказванията стана ясно, че често срещан проблем при деинституционализацията е приемането на деца от общините в Софийска област в институции или приемни семейства в други общини и области от страната, независимо от това, че същите имат незапълнен капацитет в услугите. Бяха разгледани проблемни случаи с настаняването на деца от домовете и центровете в Правец, Пирдоп и Драгоман.

Участниците в заседанието дискутираха варианти за координация и съдействие между институциите на територията на Софийска област и извън нея с цел улесняване на извеждането на децата и настаняването им в среда, близка до семейната. В края на форума беше заявена готовност за предприемането на съвместни действия, за да може децата да получат най-подходящата за тях грижа.

Прочетете още ...

Ема Кичева, ръководител "Корпоративни комуникации" Лидл България

Приз „Семеен благодетел“

Радостни сме, че успяхме да благодарим на Лидл България за цялостната подкрепа, сътрудниество, разбиране и съдействие на нашата кауза всяко дете да има семейство и

Върни се обратно в