Партньорство в процеса на предоставяне на социални услуги

Заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация – Софийска област се проведе в Областната администрация. То премина под надслов „Партньорство в процеса на предоставяне на социални услуги“ и беше водено от Областния управител г-н Илиан Тодоров. Той поздрави участниците и представи дневния ред, след което даде думата на Боряна Климентова, програмен координатор  на „Надежда и домове за децата – клон България“. Климентова припомни ретроспективно съвместната работа на Областната администрация и НДД в рамките на подписания през 2016 година „Меморандум за разбирателство“. Бяха припомнени методите и философията ни на работа при съвместна работа със семейства и предприетите мерки за недопускане деца да попадат в институции.

Заседанието продължи с разглеждането на конкретни казуси, представени от ръководителите на социални институции на територията на Софийска област, които касаят извеждането на деца от домове и настаняването им в Центрове за настаняване от семеен тип и приемни семейства. От изказванията стана ясно, че често срещан проблем при деинституционализацията е приемането на деца от общините в Софийска област в институции или приемни семейства в други общини и области от страната, независимо от това, че същите имат незапълнен капацитет в услугите. Бяха разгледани проблемни случаи с настаняването на деца от домовете и центровете в Правец, Пирдоп и Драгоман.

Участниците в заседанието дискутираха варианти за координация и съдействие между институциите на територията на Софийска област и извън нея с цел улесняване на извеждането на децата и настаняването им в среда, близка до семейната. В края на форума беше заявена готовност за предприемането на съвместни действия, за да може децата да получат най-подходящата за тях грижа.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в