Първа работна среща за закриване на домове за деца от 0-3 години се проведе в Областна администрация – Пловдив

Работната среща за закриването на домовете за деца от 0 до 3 години бе открита от областният управител Здравко Димитров.

„Наша обща задача е тези домове да бъдат закрити, а след това да предложим адекватни грижи за децата, настанени там. Идеята е да им бъде осигурена среда, най-близка до семейната. И аз ще подпомагам всяка една инициатива, свързана с осъществяването на тази наша обща цел.”

С тези думи областният управител даде начало на дискусията. Обсъждането в Областна администрация – Пловдив е по проект на Министерството на здравеопазването и Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата”. Организацията съдейства за деинституционализацията на децата от домовете в България с добри практики и се надява на добра координация между отделните институции.

Идеята на проекта е Центрове за настаняване от семеен тип и центрове за консултуране на родители със затруднения да заменят постепенно домовете за деца до 3 –годишна възраст. Проектът обхваща 8 града, включително Пловдив, където трябва да бъде закрит Домът за медико – социални грижи до църквата „Света Петка“. Участници в координационния механизъм за деинституционализация  са Областна администрация, община Пловдив, МВР, РЗИ, Регионалната дирекция по социално подпомагане, директори на домове за деца, Дирекция за контрол правата на детето и НПО.

МатериалОбластна администрация Пловдив – Пресцентър

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в