Първо работно съвещание на областен координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД)

burgas14052015H&H_MASTER_LOGO_(BLACK_CMYK)Областния управител на Област Бургас Вълчо Чолаков, свика на първо заседание областен координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД).

Инициативата е по проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“, реализиран от Надежда и домове за децата – клон България“. Фокусът е върху деца от 0 до 3 години и техните семейства.

В първото работно съвещание се включиха над 30 представители на институции, ангажирани за работа с деца в риск на областно и общинско ниво. Заместник областният управител Севдалина Турманова акцентира върху добрата координация и отговорно отношение на отделните институционални звена, чийто приоритет в дейността е защита интересите на децата. „Област Бургас ще продължи активно да се включва в разрешаването на поставените проблеми за постигане на конкретни резултати. Ще мотивира и поддържа конструктивния диалог между институциите и отговорното отношение към проблемите“, увери още зам. областният управител.

Участниците се обединиха, че трябва да се подобри взаимодействието между структурите на областно ниво в защита интересите на децата и да превърнат и утвърдят координационния механизъм в работещ модел и след приключването на проекта. Всеки месец участниците ще провеждат работни съвещания, на които ще се обсъждат и разрешават конкретни казуси, свързани с подпомагане на деца и семейства в риск.

Областен координационен механизъм  работи успешно в още 10 области в страната и е признат официално като добра практика от УНИЦЕФ.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в