Подкрепа на реформи за детска грижа в условия на политическа нестабилност, бедност и ограничен човешки ресурс

Прочетете още ...

Финална независима оценка на проект

„Прекратяване на институционализацията на бебета и малки деца в България“ Настоящата оценка на Проект „Прекратяване на институционализацията на бебета и малки деца в България“ бе осъществена в

Върни се обратно в