Подкрепа за деца и семейства

На 19.09. 2019 г в Областна администрация-Сливен се проведе обучение на членовете на ОКМД-Сливен на тема „Работа с родители, при които има риск от изоставяне“.

В обучението участваха 16  представители на институции ангажирани за работа с деца в риск на общинско и областно ниво.

Целта на обучението бе да се повишат професионалните компетенции при работа с родители, като се представи един по-различен модел на работа и подкрепа. В хода на обучението участниците споделиха своя опит в работата със семейства, в които има риск от изоставяне, както и проблемите с които се сблъскват в хода на работата.

В края на обучението участниците изказаха мнение, че ако всички страни работещи със семейства, в които има риск от изоставяне обеденят своите усилия, работят съвместно и се допълват, това ще доведе  устойчивост семействата и намаляване риска от изоставяне.

Прочетете още ...

Да отгледаш дете с увреждане

„Да отгледаш дете с увреждане” бе темата на обучение за приемни родители от област Хасково. Областен екип по приемна грижа Хасково На 10 и 11

Уют у дома

През изминалото тримесечие Надежда и домове за децата България  започна реализацията на съвместната кампания с Електрохолд, наречена „Уют у дома“. В рамките на инициативата подкрепяме

Върни се обратно в