Подкрепа за деца и семейства

На 19.09. 2019 г в Областна администрация-Сливен се проведе обучение на членовете на ОКМД-Сливен на тема „Работа с родители, при които има риск от изоставяне“.

В обучението участваха 16  представители на институции ангажирани за работа с деца в риск на общинско и областно ниво.

Целта на обучението бе да се повишат професионалните компетенции при работа с родители, като се представи един по-различен модел на работа и подкрепа. В хода на обучението участниците споделиха своя опит в работата със семейства, в които има риск от изоставяне, както и проблемите с които се сблъскват в хода на работата.

В края на обучението участниците изказаха мнение, че ако всички страни работещи със семейства, в които има риск от изоставяне обеденят своите усилия, работят съвместно и се допълват, това ще доведе  устойчивост семействата и намаляване риска от изоставяне.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в