Подкрепа за деца и семейства

На 19.09. 2019 г в Областна администрация-Сливен се проведе обучение на членовете на ОКМД-Сливен на тема „Работа с родители, при които има риск от изоставяне“.

В обучението участваха 16  представители на институции ангажирани за работа с деца в риск на общинско и областно ниво.

Целта на обучението бе да се повишат професионалните компетенции при работа с родители, като се представи един по-различен модел на работа и подкрепа. В хода на обучението участниците споделиха своя опит в работата със семейства, в които има риск от изоставяне, както и проблемите с които се сблъскват в хода на работата.

В края на обучението участниците изказаха мнение, че ако всички страни работещи със семейства, в които има риск от изоставяне обеденят своите усилия, работят съвместно и се допълват, това ще доведе  устойчивост семействата и намаляване риска от изоставяне.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в