Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията

На 20 юни 2018 г.  в град Бургас  Надежда и домове за децата – клон България“  организира  поредна  Кръгла маса на тема: „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“.

В Кръглата маса  участваха 31  специалисти от РДСП – Бургас, Община Бургас, Директори на ДСП от областта, Отдели за закрила на детето от област Бургас, РУО, социални услуги, неправителствени организации ,  Екипа по приемна грижа  и приемни родители от Карнобат и Бургас.

Събитието беше открито от Антония Месерджиева, координатор на НДД – клон България за област Бургас . Севдалина Турманова, зам. областен управител и Председател на ОКМД Бургас приветства участниците и подчерта важността на  приемната грижа в процеса на деинституционализация. В работата на кръглата маса участваха и г-жа Боряна Климентова, програмен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ и Кремена Стоянова, национален координатор по детски политики в НДД.

Ръководителят на Екипа по приемна грижа  г-жа Юмюк представи актуална картина на приемната грижа в област Бургас. Към настоящия момент в областта има 48  утвърдени приемни семейства, 47 професионални, 1 доброволно, в 38 семейства има настанени деца, а 6 са свободни. Важна задача на екипа е информация и набиране на приемни родители за деца от 0 до 3 годишна възраст.

Присъстващите приемни родители информираха участниците в кръглата маса за  свои успехи и предизвикателства в отговорната си работата и споделиха, че децата които идват от институции нямат нищо общо с децата, отглеждани в семейства.

Участниците  обсъдиха възможностите за подобряване на взаимодействието между всички партньори, участващи в процеса на предоставяне на приемната грижа и нейната роля в процеса на деинституционализация и прекратяване на настаняванията на деца в специализирани институции.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в