Политика за защита на безопасността

Надежда и домове за децата (НДД) има за цел да осигури безопасността и благосъстоянието на децата и уязвимите възрастни и да ги предпази от малтретиране. Ние вярваме, че всеки има право да се чувства и да бъде в безопасност. Предприемаме всички възможни мерки, за да гарантираме, че нашите служители, доброволци, партньори и сътрудници правят всичко, което е по силите им, за да насърчават безопасната среда за децата и уязвимите възрастни.

Настоящата политика за закрила предоставя рамка от принципи, стандарти и насоки, на които да се основава индивидуалната и организационната практика по отношение на

– Създаване на безопасна за децата и благоприятна за тях организация;

– Предотвратяване на малтретиране;

– Предоставяне на насоки за подходящо и неподходящо поведение;

– Разпознаване, докладване и реагиране на сигнали за малтретиране;- Въвеждане на насоки за комуникация по отношение на деца и уязвими възрастни.

За повече информация:

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в