Политика за защита на безопасността

Надежда и домове за децата (НДД) има за цел да осигури безопасността и благосъстоянието на децата и уязвимите възрастни и да ги предпази от малтретиране. Ние вярваме, че всеки има право да се чувства и да бъде в безопасност. Предприемаме всички възможни мерки, за да гарантираме, че нашите служители, доброволци, партньори и сътрудници правят всичко, което е по силите им, за да насърчават безопасната среда за децата и уязвимите възрастни.

Настоящата политика за закрила предоставя рамка от принципи, стандарти и насоки, на които да се основава индивидуалната и организационната практика по отношение на

– Създаване на безопасна за децата и благоприятна за тях организация;

– Предотвратяване на малтретиране;

– Предоставяне на насоки за подходящо и неподходящо поведение;

– Разпознаване, докладване и реагиране на сигнали за малтретиране;- Въвеждане на насоки за комуникация по отношение на деца и уязвими възрастни.

За повече информация:

Прочетете още ...

В навечерието на Коледа

За много деца па целия свят идва най-чаканото време на годината. Коледа винаги се свързва с домашен уют, събирания с приятели, много смях и разбира

Нашите гласове имат значение

Кое е общото между децата от България, Руанда, Румъния, Украйна, Южна Африка и Молдова? Може би Надежда и домове за децата? Мечтите и надеждите, или

Върни се обратно в