Помощ за преструктурирането на дома за деца в Пазарджик оказва организацията „Надежда и домове за децата”

24 август 2012 / 15:11 | Общество | радио „Фокус“ – Пазарджик

Пазарджик. Организацията „Надежда и домове за децата” работи по проект за преструктуриране на Дома за медико-социални грижи за деца в Пазарджик, каза за Радио „Фокус” Пазарджиккоординаторът на неправителствената организация Цветелина Арапова. Организацията има разработен модел за закриване на дадена институция и заместването й с превантивни и алтернативни услуги и през последните 10 години е участвала в закриването на 55 институции в 9 страни на Централна и Източна Европа и Африка. Проектът на „Надежда и домове за децата” е допълващ проекта на здравното министерство „Посока:семейство“, който е част от реформата на грижата за деца в България и е насочен към най-малките – от 0 до 3 години. Целта е постоянната грижа за децата в домовете да се замени с такава в семейна среда и всяко дете да се отглежда в подходящо за него семейство – биологично, приемно, при близки и роднини или да бъде осиновено. Паралелно с това се планират пакети от социални услуги за подкрепата на детето и неговото семейство след напускането на институцията. Идеята е тези алтернативни услуги да се развиват в сградите на настоящите домове и да се предостави възможност на персонала, който се е грижил за децата, да получи допълнителна квалификация за работа в новите социално-здравни услуги. Нашият проект допълва и надгражда този на Министерството на здравеопазването и се финансира от собствени средства на организацията, събрани от дарения, каза още Цветелина Арапова.
Теодора ДИМИТРОВА

Материал: Радио Фокус

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в