Посещение на Пит Гарет в Стара Загора

На 28.11.2023 година  проведохме среща с Ива Радева, областен управител на Стара Загора. Екипът ни беше воден от Пит Гарет, директор Глобални програми – Надежда и домове за децата – Великобритания, Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“, Боряна Климентова, програмен директор, Кремена Стоянова, национален експерт „Детски политики“, Венета Хаджийска местен координатор и Изабел Уилсън, отговорно лице за фъндрейзинг за България.

В Стара Загора е един от четирите „Дом за медико-социални грижи за деца“, който все още функционира. Спазването на „Конвенцията по правата на детето“ – всяко дете трябва да живее в семейна среда е отговорна задача за обществото ни и за институциите в процеса на деинституционализация. Областните управители имат отношение към прилагане на националните политики и от тях зависи да съблюдават за спазване правата на децата.

„Нашата мисия е да работим за свят, в който нито едно дете не страда от вредите на институционалната грижа“, каза в началото на срещата Пит Гарет.

„Надявам се след една година, когато дойдете отново, да има още спасени деца, които са намерили своя нов дом“, каза г-жа Радева. 

От 8 години Надежда и домове за децата –клон България работи в партньорство с Областна администрация чрез Областен координационен механизъм и чрез него е помогнато на 100 деца, които иначе можеше да бъдат изоставени от семействата си. Правят се и акции по популяризиране на приемната грижа, за да могат да се изведат и децата с увреждания.

„Областният координационен механизъм в Стара Загора е пример за отлично взаимодействие между държавните институции и неправителствения сектор. Когато има сътрудничество, нещата се случват, а тук за извеждането  на децата от домовете и за превенцията на изоставянето е направено много“, каза Георги Симеонов.

Екипът посети няколко семейства, с които се работи на терен по превенция на изоставяне, Дома за медико-социални грижи за деца и Център за настаняване от  семеен тип за деца с увреждания в кв. „Кольо Ганчево“, Стара Загора.

Трудности има, но работата е насочена към това децата да се отглеждат в семейна среда и това е постижимо.

„България напредна много по отношение на извеждането на деца от социалните домове. Ще продължим да работим във вашата страна, защото виждаме промяна в децата и добрите резултати, които се постигат по превенция на изоставянето“, каза в заключение Пит Гарет.

Прочетете още ...

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Как да осигурим по-добро лечение на дете

На 17.01. 2024 г в Областна администрация Бургас се праведе 24 –тото заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация. Присъстваха 11 членове на областен координационен

Подари надежда

Нека внесем уют у дома! Нека отново подарим надежда!   Надежда и домове за децата – клон България заедно с Електрохолд България АД започваме своята

Върни се обратно в