Посланик на доброто

Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ получи наградата „Посланик на доброто“ от Лазар Лазаров, вицепремиер и министър  на труда и социалната политика.

Тази награда се връчва за четвърта година от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Дванадесет са личностите и организациите, допринесли за промяна в живота на семейства в затруднено положение и служещи за пример как се развива обществото ни в последните години на кризи.

В края на 2022 година едно българско бебе бе изведено от институция в Украйна и се прибра в България. Тази операция обединява усилията на изпълнителния директор на „Еквилибриум“ Галина Бисет, председателя на фондация „А21“ Моника Николова, изпълнителния директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ Георги Симеонов, социалния работник в Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе Детелина Кирилова и временно управляващия посолството на България в Украйна Теодор Савов.

„Посланик на доброто“ е едно вдъхновяващо признание и ни мотивира да сме още по-добри професионалисти.

Прочетете още ...

Обученията са нашият път към успеха

Всеки екип има нужда да се обучава в ефективни техники на комуникация. Поддържане на високо ниво на знания е само предпоставка за ефективно общуване.  В

Мястото на детето е в семейството

„Надежда и домове за децата – клон България“ активно участва при намиране на работа, издаване на лични документи, ремонт на жилището и всички дейности, които

Върни се обратно в