Посланик на доброто

Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ получи наградата „Посланик на доброто“ от Лазар Лазаров, вицепремиер и министър  на труда и социалната политика.

Тази награда се връчва за четвърта година от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Дванадесет са личностите и организациите, допринесли за промяна в живота на семейства в затруднено положение и служещи за пример как се развива обществото ни в последните години на кризи.

В края на 2022 година едно българско бебе бе изведено от институция в Украйна и се прибра в България. Тази операция обединява усилията на изпълнителния директор на „Еквилибриум“ Галина Бисет, председателя на фондация „А21“ Моника Николова, изпълнителния директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ Георги Симеонов, социалния работник в Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе Детелина Кирилова и временно управляващия посолството на България в Украйна Теодор Савов.

„Посланик на доброто“ е едно вдъхновяващо признание и ни мотивира да сме още по-добри професионалисти.

Прочетете още ...

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Как да осигурим по-добро лечение на дете

На 17.01. 2024 г в Областна администрация Бургас се праведе 24 –тото заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация. Присъстваха 11 членове на областен координационен

Подари надежда

Нека внесем уют у дома! Нека отново подарим надежда!   Надежда и домове за децата – клон България заедно с Електрохолд България АД започваме своята

Върни се обратно в