Поставено е началото на партньорство между „Надежда и домове за децата – клон България“ и Националното сдружение на общините в Република България

На 04.04.2018 година изпълнителният директор и националният координатор по детски политики на „Надежда и домове за децата – клон България“ презентираха програма ИМПАКТ пред участниците в среща на Национално сдружение на общините в България.

Георги Симеонов и Елена Петкова представиха програмата, която включва научни и практически доказани инструменти и подходи за предотвратяване на проблемното поведение на деца и младежи с увреждания, настанени в ЦНСТ.

Целта беше Надежда и домове за децата – клон България да предложи подкрепа и обучения за ключови специалисти от всички Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в страната. Това беше посрещнато радушно от представителите на общините, които са най-големият доставчик на услугите Центрове за настаняване от семеен тип в страната. Обученията ще се финансират в рамките на програмата на Надежда и домове за децата – клон България за повишаване капацитета на специалистите, работещи в социалната сфера.

Всички участници бяха единодушни, че ще продължи доброто партньорство между Надежда и домове за децата – клон България и Националното сдружение на общините в Република България за подкрепа на персонала в едни от най- тежките, но и изключително успешни услуги в общността – Център за настаняване от семеен тип.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в