Повишаване на професионалните компетентности при работа с деца и семейства се проведе в Сливен

3 (1)На 18-19.05.2016 г. в град Сливен се проведе обучение на  Областен координационен механизъм по деинституционализация.

Срещата бе озаглавена  „Семейни и базирани в общността алтернативни форми на грижа за децата и услуги за подкрепа“. На откриването присъстваха областният управител Татяна Петкова и заместник-областният управител Веска Вълчева.

Целта е да се повишат професионалните компетенции при работа с деца и семейства, екипността и взаимодействието на институциите. Участниците разширят своите знания за работата на ОКМДИ в търсене на най-доброто решение за всяко едно дете и семейство.

Фокус на дискусиите са децата от 0 до 3 години. Разглеждаха се теми като: последиците от институционализацията на децата и какви са предимствата на оглеждането им в семейна среда. Обсъдени бяха и типичните за региона проблеми, предизвикателства и постигнатите успехи в сферата на деинституционализацията. Представен бе и п моделът на „Надежда и домове за децата“ за активна семейна подкрепа, както и алтернативните форми на грижа за децата и кой оказва помощ. В специален панел се разгледаха и спецификата и особеностите при работа на деца с увреждания.

Прочетете още ...

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Как да осигурим по-добро лечение на дете

На 17.01. 2024 г в Областна администрация Бургас се праведе 24 –тото заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация. Присъстваха 11 членове на областен координационен

Подари надежда

Нека внесем уют у дома! Нека отново подарим надежда!   Надежда и домове за децата – клон България заедно с Електрохолд България АД започваме своята

Върни се обратно в