Повишаване на професионалните компетентности при работа с деца и семейства се проведе в Сливен

3 (1)На 18-19.05.2016 г. в град Сливен се проведе обучение на  Областен координационен механизъм по деинституционализация.

Срещата бе озаглавена  „Семейни и базирани в общността алтернативни форми на грижа за децата и услуги за подкрепа“. На откриването присъстваха областният управител Татяна Петкова и заместник-областният управител Веска Вълчева.

Целта е да се повишат професионалните компетенции при работа с деца и семейства, екипността и взаимодействието на институциите. Участниците разширят своите знания за работата на ОКМДИ в търсене на най-доброто решение за всяко едно дете и семейство.

Фокус на дискусиите са децата от 0 до 3 години. Разглеждаха се теми като: последиците от институционализацията на децата и какви са предимствата на оглеждането им в семейна среда. Обсъдени бяха и типичните за региона проблеми, предизвикателства и постигнатите успехи в сферата на деинституционализацията. Представен бе и п моделът на „Надежда и домове за децата“ за активна семейна подкрепа, както и алтернативните форми на грижа за децата и кой оказва помощ. В специален панел се разгледаха и спецификата и особеностите при работа на деца с увреждания.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в