Позитивна подкрепа и промяна на гледната точка за децата и младежите с увреждания в ЦНСТДМУ

 

Дванадесет специалисити от ЦНСТДМУ от три области – Пловдив, Ямбол и Кърджали в периода 18 – 20 септември спедлиха и обмениха своя опит по конкретни казуси и се потопиха в програмата ИМПАКТ. Обучителите Боряна Климентова – Програмен директор в Надежда и домове за децата – клон България и Кремена Стоянова – национален координатор на Надежда и домове за децата – клон България представиха основата на прогрмата ИМПАКТ и пряката работа за преодоляване на предизвикателното поведение при деца и младежи с увреждания. По време на тридневното обучение в Пловдив в комбинация от теоретична част и интеракция с обучаемите се дискутираха теми, свързани с последиците от институционализацията, защо любовта има значение и е изключително важна. Бяха представени през конкретни казуси, по които обучаемите работиха двата ключови инструмента Функционалния анализ – Хронология АBC и Скалата за оценка на мотивацията (на Дурнад) с оглед преодоляване на предизвикателното поведение при децата и младежите, настанение в ЦНСДТДМУ, както и как да се замести този тип поведение с приемлив такъв. Серизоно място бе отделено и за дискуия контрол или подкрепа в работата с децата и младежите в Центровете, както и значимостта на средата и структурирането на ежедневието. Участниците имаха възможност да задават въпроси и да предлагат свои казуси, както и да видят и другата гледна точка. Обучаемите изразиха своята удовлетвореност от проведеното обучение, от темите и от възможността да споделят своите трудности, предизвикателства и успехи.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в