Правото е отговорност

„Надежда и домове за децата – клон България“ проведе обучение „Правата на детето – информация и прилагане“ в периода 29.05-30.05.2021 в Банкя по проект „Право на участие и глас“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линията на Финансовия механизъм на ЕИП.

Целта на обучението бе да повиши знанията на децата и младежите, по отношение на техните права и тяхното прилагане. Умело използваха наученото и ни показаха  как ще прилагат съдържанието на законите и как ще ги и обясняват. Направиха и добри варианти за по-добро застъпничество на деца и младежи в риск. По време на обучението всички се запознаха с ключови правни документи в страната, получиха и материали по темите за правата, детското участие, застъпничество и европейската стратегия за детето. В рамките на обучението бяха комбинирани теория по темите и работа по групи с практични казуси. Децата и младежите имаха възможност да дебатират помежду си, да представят тяхната гледна точка и да чуят и да черпят информация от нашите експерти. Не липсваха и забавления и креативност, които допринесоха за настроението и продуктивността. За финал си обещахме да разширим детското участие, за да изградим успешни контакти и застъпничество.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в