Правото на всяко дете да живее в семейство

ob21220120163На 21 и 22 януари в София се проведе Обучение на координатори на „Надежда и домове за децата – клон България“

Обучението имаше за цел да се запознаят координаторите от областните градове Кърджали, Хасково, Сливен, Враца, Видин, Бургас, Велико Търново, Хасково, Ямбол, Стара Загора, София и Плевен с процесите на деинституционалицация в България и Европа.

През „Активна семейна подкрепа“ се описаха  високите резултати за семействата и общностите. Представените модели за активиране на ресурси при риск от изоставяне на дете и начините и подходите за създаване на мрежа от съмишленици, позволи да се въведат инструментите за планиране и подкрепа в работа по случаи на превенция и реинтеграция.

Добрите резултати от ОКМД и посредничеството на „Надежда и домове за децата-клон България“ при предотвратяване на кризи и създаване на модели на взаимодействие на институции и общество води до видими ефекти. ОКМД е начин семействата в криза да повярват, че когато имат проблем държавните институции ги подкрепят и са партньори в позитивните решения.

Децата и техните права са водещи при намеса на институциите  и това налага внедряване на „Инструмент за оценка на риска за детето при превенция и реинтеграция“. Този начин на изследване на рисковете дава увереност на работещите с деца и семейства и намалява риска за децата.

Правото на всяко дете да живее в семейство е задължение на цялото общество и „Надежда и домове за децата-клон България“ поема ангажимента да посредничи при този процес.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в