Правото на всяко дете да живее в семейство

ob21220120163На 21 и 22 януари в София се проведе Обучение на координатори на „Надежда и домове за децата – клон България“

Обучението имаше за цел да се запознаят координаторите от областните градове Кърджали, Хасково, Сливен, Враца, Видин, Бургас, Велико Търново, Хасково, Ямбол, Стара Загора, София и Плевен с процесите на деинституционалицация в България и Европа.

През „Активна семейна подкрепа“ се описаха  високите резултати за семействата и общностите. Представените модели за активиране на ресурси при риск от изоставяне на дете и начините и подходите за създаване на мрежа от съмишленици, позволи да се въведат инструментите за планиране и подкрепа в работа по случаи на превенция и реинтеграция.

Добрите резултати от ОКМД и посредничеството на „Надежда и домове за децата-клон България“ при предотвратяване на кризи и създаване на модели на взаимодействие на институции и общество води до видими ефекти. ОКМД е начин семействата в криза да повярват, че когато имат проблем държавните институции ги подкрепят и са партньори в позитивните решения.

Децата и техните права са водещи при намеса на институциите  и това налага внедряване на „Инструмент за оценка на риска за детето при превенция и реинтеграция“. Този начин на изследване на рисковете дава увереност на работещите с деца и семейства и намалява риска за децата.

Правото на всяко дете да живее в семейство е задължение на цялото общество и „Надежда и домове за децата-клон България“ поема ангажимента да посредничи при този процес.

Прочетете още ...

Ема Кичева, ръководител "Корпоративни комуникации" Лидл България

Приз „Семеен благодетел“

Радостни сме, че успяхме да благодарим на Лидл България за цялостната подкрепа, сътрудниество, разбиране и съдействие на нашата кауза всяко дете да има семейство и

Върни се обратно в