Предизвикателства и успехи в пряката работа с деца и семейства в риск от София област

 

На 5 и 6 октомври „Надежда и домове за децата – клон България“ проведе Регионална кръгла маса в град Банкя, под надслов „Предизвикателства и успехи в пряката работа с деца и семейства в риск от София област“, в която участие взеха 20 представители на местни и регионални структури, директори на Отдели за Закрила на Детето и социални работници.

Събитието бе открито от изпълнителния директор на организацията, Георги Симеонов и програмния координатор Боряна Климентова, след което думата взе Валерия Драганова, местен координатор на „Надежда и домове за децата – клон България“ за София град и София област. Тя представи работата на организацията на територията на София област, акцентирайки върху работата в партньорство с отделите за закрила на детето и модела на Активна семейна подкрепа, който НДД – България използва в работата си с деца и семейства в риск. „Работата с вас не е работа, а удоволствие, защото работим добре заедно и нещата се случват“, каза г-жа Драганова.  

В рамките на първия ден присъстващите обмениха много опит, чрез обсъждането на конкретни казуси, с които те са се сблъсквали, както и чрез обсъждането на работата в партньорство с организацията. Добрата спойка, създадена както от НДД – България, така и от всеки Отдел, си личеше от самия начин, по който протичаше дискусията и факта, че всички страни заявяваха гласно колко ценни са другите като партньор и колко по-лесна е станала тяхната работа, благодарение на добрата комуникация между страните.

Вторият ден от Регионалната кръгла маса бе отреден за обсъждане на процесите и стъпките, които „Надежда и домове за децата – клон България“ провежда, работейки с отделите и как този метод на работа може да бъде подобрен и улеснен, след което разговорът се концентрира върху модела на Областен Координационен Механизъм по Деинституионализация, разработен от „Надежда и домове за децата –клон България“ и включен като координационен метод в актуализирания План за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. Участниците проявиха сериозен интерес към инструмента и имаха въпроси по отношение на процесите по сформиране на координационния механизъм, както и по отношение на поемането на отговорност и проследяването на поетите ангажименти от съответните страни. Присъстващия национален координатор на организацията за Южна България, Кремена Стоянова, както и програмния координатор, споделиха опита на организацията с инструмента и заявиха своята готовност да фасилитират процеса по формирането и менажирането му в рамките на София област, докато механизма не започне да функционира сам.

Събитието приключи изключително положително. Участниците споделиха, че неформалният формат, в който е била организирана кръглата маса, професионалното отношение на всички представители на организацията, тяхната готовност да помогнат и подкрепят и високото качество на представената информация, са причината те с интерес и желание да са участвали активно в дискусиите. 

 

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в