Предизвикателства пред грижите за деца във Велико Търново

На 24 април в сградата на областна администрация Велико Търново се проведе заседание на областен координационен механизъм по деинституционализация на деца (ОКМД).

Представени бяха проблемите, които стоят пред развитието на приемната грижа в Областта. Осемдесет и девет са утвърдените приемни семейства, които активно се ползват, но тези за деца с увреждания са малко и има необходимост от нови приемни родители. Възрастта също е лимитиращ фактор, защото повечето са от 50 до 70 години и са в селата. За някои селища липсва обществен транспорт и това не им позволява да отглеждат деца със специални потребности. Ограничава и ползването на социални услуги от децата.

До сега приемните родители се назначават на граждански договори, или на проектен принцип, и това ограничава подбора им. Ниската мотивация и ясна перспектива са пречка за млади хора да се присъединяват към Приемната грижа.

Елена Петкова, национален експерт по детски политики към „Надежда и домове за децата – клон България“ (НДД) представи как може да бъде подкрепен екипът по „Приемна грижа“ и да се променят профилите на приемните семейства и те да отглеждат деца с увреждания.  В момента има 20 семейства, при които не са настанени деца.  Срещите с други приемни родители и преодоляване на страховете по отношение на диагнози може да бъдат намалени.

Георги Симонов, изпълнителен директор на ННД отправи предложение към РЗИ да съдействат на приемните родители и за всяко конкретно дете личните лекари да дават указания как да се грижат за тях. Персоналната ангажираност и ясен протокол на действия при влошено състояние на детето ще намали паниката и ще повиши уменията за реакция. Този подход ще даде възможност тези деца да са в комфортна среда, а родителите да са спокойни.

 В момента има деца с увреждания, които са настанени в други области. Това се случва защото във Велико Търново няма център за настаняване от семеен тип с постоянна медицинска грижа   (ЦНСТ с ПМГ) и приемни родители за деца с увреждания. Родителите на настанените в други градове деца нямат възможност да ги посещават  и се губи емоционалната връзка, което влошава качеството на живот на децата и води до проблеми в семействата.

Ивайло Здравков, областен управител подчерта, че ще търси възможност за изграждане, или ако община Велико Търново предостави сграда, за да се създаде ЦНСТ с ПМГ, от което областта има нужда.

От НДД поехме ангажимент да консултираме функционалността на сградата, когато се реши разкриването на ЦНСТ с ПМГ.

Приемните родители за деца с увреждания са много важни  и трябва да се увеличават, защото все повече деца ще се нуждаят от такава грижа.  НДД по всички възможни начини ще продължава да подкрепя развитието на  приемната грижа на областно ниво, за да се предоставят най-добрите алтернативи за тези деца.

Междуинституционалният диалог е важен, за да могат да бъдат подкрепени биологичните семействата да отглеждат децата си и само при крайна нужда да се извеждат деца в алтернативна грижа.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Върни се обратно в